INAUGURACJA ROKU HARCERSKIEGO SENIORÓW WLKP. ZHP 2017/18

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 30 września 2017r. na zaproszenie Komendanta Kręgu Seniorów ZHP „Damy Radę” w Wągrowcu im. Feliksa Tylmana wzięliśmy udział w inauguracji roku harcerskiego 2017-2018.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ZHP, władz samorządowych i organizacji gminnych. Rozpoczęła się ona apelem w Lesie Durowskim przy grobowcu Keglów – dla upamiętnienia 78-tej rocznicy powstania Szarych Szeregów i Podziemnego Państwa Polskiego. W tym miejscu bowiem odbyła się pierwsza zbiórka wągrowieckich harcerzy Szarych Szeregów. Podczas apelu prelekcję historyczną wygłosił prof. UAM dr hab. druh pwd. Marek Mikołajczyk. Druga część zbiórki odbyła się na pobliskiej strzelnicy sportowej w Kobylcu. Siedząc tu w kręgu przy gorącej herbacie wysłuchaliśmy wystąpień gości i gawędy druha pwd. Wawrzyńca Wierzejewskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Wlkp. Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 o udziale skautów w tym powstaniu. W sprawach organizacyjnych głos zabrał z-ca Komendanta Hufca Wągrowiec, po czym hm. Jerzy Mianowski – Komendant Kręgu „Damy Radę” przeprowadził apel rozpoczęty hymnem Chorągwi Wlkp. „Już lipa roztula…”.

Podczas apelu pwd. Wawrzyniec Wierzejewski oraz Prezes Koła TPPW w Wągrowcu hm. Janusz Sieroń udekorowali „Odznaką Honorową „Wierni Tradycji” za Zasługi w Upowszechnianiu Wiedzy i Pamięci o Powstaniu Wlkp. 1918-1919” następujące osoby – wójta gminy Wągrowiec pana Przemysława Majchrzaka, przewodniczącego Rady powyższej gminy pana Jerzego Łukaszczyka, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Łekneńskiej pana Zbigniewa Tomczaka, dyrektora szkoły w Łeknie phm. Jacka Brzostowskiego, Komendantkę Kręgu Starszyzny Harcerskiej „10 PDH” pwd. Elżbietę Żymałkowską – Lik oraz drużynowego 7 Skockiej Drużyny Harcerskiej hm. Andrzeja Surdyka.

Komendant Chorągwi Wlkp. im. Powstańców Wielkopolskich hm. Tomasz Kujaczyński przypomniał, że w nowym roku harcerskim czekają nas obchody 100 rocznicy tego powstania oraz o programie Szarych Szeregów „Dziś – Jutro – Pojutrze” zaznaczając, że „Pojutrze” trwa nadal i nadal nas zobowiązuje. Po apelu był obiad „z garnka druha Marka”, na który hm. Marek Urbanowicz z pomocą pwd. Małgorzaty Suchaneckiej zaserwował pyszną jak zwykle grochówkę. Po obiedzie odbył się turniej strzelecki. Tym razem do tarczy najcelniej trafiały druhny, a najlepiej wypadł IKS „Dziewiątacy” z Poznania, gdyż pierwsze miejsce zajęła pwd. Grażyna Szymkiewicz, a trzecie druhna Zofia Frankowska. Nagrody wręczył im prezes Bractwa Strzeleckiego pan Bogdan Gajewski. Przedstawiciele naszego Kręgu Seniorów „OWAR” z Poznania – harcmistrzowie Urszula Kocikowska i Walenty Kupczyk byli za to dobrzy w strzelaniu z wiatrówki do baloników i zdobyli nagrody rzeczowe wręczone przez hm. Jadwigę Mianowską. Uroczystość odbyła się przy pięknej, słonecznej pogodzie, a zakończył ją tradycyjny harcerski krąg.

Urszula Kocikowska hm.

Foto: Andrzej Lik

Opublikowano: 10 października 2017 11:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 185

Zdjęcia: