„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 8.1.1 WRPO – Edukacja przedszkolna”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Edukacja przedszkolna oraz przygotowanie uczestników do tworzenia projektów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych. Panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.

 

Szkolenie jest dedykowane w ramach naboru wniosków w roku 2017.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych projektodawców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zainteresowanych pozyskaniem środków w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w szkoleniu. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Miejsce szkolenia:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

Sala szkoleniowa nr (parter)

 

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej:

http://warp.org.pl/zdobyc-srodki-edukacje-przedszkolna-szkolenie/

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 31.10.2017 do godz. 12:00 i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Opublikowano: 20 października 2017 14:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 160

Załączniki:

1_pife_pila_formularz_zgloszeniowy_03112017_r.doc [231.5 KB]

2_pife_pila_ogloszenie_o_szkoleniu_03112017_r.doc [228 KB]

3_pife_pila_program_szkolenia_03112017_r.doc [235.5 KB]