Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wągrowieckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na terenie powiatu  wągrowieckiego wystąpiło ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół w pasiece położonej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Wągrowiec. Na terenie pasieki znajdowało się  9 pni. 

Na podstawie objawów klinicznych czerwiu w zakażonej pasiece oraz wyników badań laboratoryjnych próbek w kierunku obecności zgnilca amerykańskiego pszczół (wynik badania 001182/PDC/DP/2017 z dnia 19.09.2017 r. z Zakładu Higieny Weterynaryjnej  w Poznaniu) stwierdzono chorobę.
W celu zwalczenia choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół, nieodzownym jest określenie obszaru zapowietrzonego wokół ogniska choroby oraz wprowadzenie nakazów i zakazów na tym obszarze.
W związku z wystąpieniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, jako choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania (pkt. 22 załącznika nr 2 do ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm. ) i potrzeby zarządzenia środków zapobiegawczych – wydanie na podstawie art. 45 ust. 1 powołanej ustawy rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół jest konieczne i uzasadnione.

Opublikowano: 24 września 2017 14:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 336

Załączniki:

rozporzadzenie__nr_1_plw_w_wagrowcu_zgnilec_amerykanski_pszczol.pdf [1.5 MB]