Informacja o stypendiach szkolnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że do dnia 15 września 2017 r. można składać wnioski o stypendium szkolne. Wzór wniosku oraz oświadczenia, stanowiącego załącznik do wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22 w Wągrowcu lub ze strony www.bip.wagrowiec.wlkp.pl zakładka: wykaz spraw/Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na w/w stronie internetowej.

Wnioski wraz z oświadczeniem należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wągrowiec, pok. 100.

Opublikowano: 15 września 2017 11:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 356