Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną

 (link otworzy duże zdjęcie)

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie - Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie oraz Gmina Wągrowiec.

2. Cele konkursu:

 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Wągrowiec własnych pomysłów

i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

 • Rozbudzanie inwencji twórczej;
 • Integracja społeczności lokalnej.

3. Szczegóły konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (np.:bukszpan, bazie, suche kwiaty), krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp. Wysokość palmy dowolna.

4. Kategorie konkursowe:

I KATEGORIA (zespół, np.: placówka oświatowa – szkoła lub klasa, świetlice, kółka zainteresowań, Koła Gospodyń Wiejskich itp. z terenu Gminy Wągrowiec).

Każdy zespół może zgłosić jedną palmę.

 II KATEGORIA (indywidualna) -  dla dzieci ze szkół podstawowych  z terenu Gminy Wągrowiec.

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę

 III KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży od 14 lat i dorosłych z terenu Gminy Wągrowiec.

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę.

5. Miejsce i termin składania prac:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, ul. Podgórna 5
 • Termin do 31 marca 2017 r. (piątek) do godziny 1600

6. Do każdej palmy należy przytwierdzić kartkę zawierającą następujące informacje:

 • Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu, wiek(praca indywidualna)
 • Nazwa placówki, klasa, nazwa koła itd.,adres i telefon kontaktowy

(praca zespołowa)

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej GOK i Gminy Wągrowiec oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.

7. Ocena prac:

 • Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży i uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • samodzielność i estetykę wykonania pracy.

8. Rozstrzygnięcie konkursu: o miejscu oraz godzinie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Nagrody:

 • W kategorii zespołowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy na placówkę lub zespół.
 • W kategorii indywidualnej przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy.

 10. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 672616011 lub drogą mailową: goklekno5@wp.pl

Opublikowano: 09 marca 2017 15:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 500