Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

WYKREŚLENIE WPISU Z CEIDG

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22 , pok. 110 tel.(067) 2680800  wew.110 lub bezpośredni 067 2680827

Opłaty:

Wykreślenie z ewidencji nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Organ ewidencyjny, w terminie nie przekraczającym 14 dni, wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ).

 

Formularze i załączniki:

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (27.1kB) [pdf, 27.07 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza