Zmiana wpisu w rejestrze działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w rejestrze działalności gospodarczej

 

ZMIANA WPISU W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi ewidencyjnemu, w ciągu 14 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego zaistniałe po dokonaniu wpisu do ewidencji, odnoszące się do przedsiębiorcy, jak i przez niego prowadzonej działalności gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22 , pok. 110 , tel.(067) 2680800 wew. 110 lub 067 2680827

Opłaty:

Złozenie wniosku  nie podlega żadnym opłatom.

Termin  i sposób załatwienia:

Sprawa załatwiana jest w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty dokonania zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 584)

Formularze i załączniki:

Zmiana dziłalności (25.8kB) [pdf, 25.83 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza